Membroj de FEI

.............................................................(français)

La Instituto konsistas maksimume el 15 membroj (12 delegitoj : 7 de Espéranto-France, 5 de SAT-Amikaro kaj 3 ceteraj membroj elektitaj de tiuj delegitoj)

Ĝin estras komitato, kiu nun konsistas el :

Il est dirigé par un bureau, composé actuellement de :

Prezidanto Vinko MARKOV
Vic-prezidanto Maximilien GUERIN
Vic-sekretario Didier JANOT
Kasisto Michel DECHY
Direktorino de ekzamenoj Renée TRIOLLE
Ekzamen-komisiono Elisabeth BARBAY, Jesper JACOBSEN, François LO JACOMO, Ansofi MARKOV, Renée TRIOLLE
Respondeculo pri la retpaĝaro Pierre DIEUMEGARD
aliaj membroj estas (laŭ alfabeta ordo) Christian LAVARENNE, Pascal VILAIN

(français)